-:- Cong Ty CP Xay Dung va Kinh Doanh Vat Tu -:- CNT -:-

Untitled Document
  Lĩnh Vực Kinh Doanh
  Cty Thành Viên & Liên Kết
  Hình Ảnh Hoạt Động
  Bảng Giá Chứng Khoán.
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
  Bảng Giá Vàng.
  Tỷ Giá Ngoại Tệ.
  Dự Báo Thời Tiết.
  Hỗ Trợ Trực Tuyến
  Liên Kết Website.
   Download Tập Tin
Tên Tập Tin Cần Tải Về    Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2012.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 3/2012 - Công Ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2012. (Đã soát xét).
   Download
Báo cáo tài chính Quý 2/2012 - Công Ty C&T (Đã soát xét).
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2012.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 2/2012 - Công Ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2012.
   Download
Báo cáo thường niên năm 2011.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 1/2012 - Công Ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011 - Công ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 - Công ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2011.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 4/2011 - Công Ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2011.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 3/2011 - Công Ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2011 - Đã được soát xét.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2011.
   Download
Báo cáo tài chính đã được soát xét Quý 2/2011 - Công ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 2/2011 - Công Ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2011.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 1/2011 - Công Ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010.
   Download
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 - Công ty C&T.
   Download
Báo cáo thường niên năm 2010 (Bản tiếng Anh).
   Download
Báo cáo thường niên năm 2010 (Bản tiếng Việt).
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2010.
   Download
Báo cáo của Ban Kiểm Soát.
   Download
Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.
   Download
Báo cáo Kết Quả hoạt động SXKD năm 2010 và Kế hoạch SXKD năm 2011.
   Download
Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2011.
   Download
Quy chế làm việc tại ĐHCĐ năm 2011.
   Download
Dự thảo thể lệ biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2011.
   Download
Dự thảo Quy Chế bầu cử tại ĐHCĐ năm 2011.
   Download
Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2011.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 4/2010 - Công Ty C&T.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2010.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 3/2010 - Công Ty C&T
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2010.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 2/2010 - Công Ty C&T
   Download
Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2010.
   Download
Báo cáo tài chính Quý 1/2010.
   Download
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
   Download
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.
   Download
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009.
   Download
Báo cáo thường niên năm 2009 (Tiếng Việt).
   Download
Báo cáo thường niên năm 2009 (Tiếng Anh).
   Download
Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT.
   Download
Thông báo bầu bổ sung thành viên BKS.
   Download
Danh Sách Cổ đông đề cử ứng viên tham gia HĐQT va BKS về.
   Download
Trang : 1|2|
Trang Hiện Hành : 1
Untitled Document
 Vietnamese    English 
     Video Clip C&T
     Dự Án Đầu Tư
     SX Công Nghiệp
     Download CNT
 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2012. (Download)
 Báo cáo tài chính Quý 3/2012 - Công Ty C&T. (Download)
 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2012. (Đã soát xét). (Download)
 Báo cáo tài chính Quý 2/2012 - Công Ty C&T (Đã soát xét). (Download)
 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2012. (Download)
 Báo cáo tài chính Quý 2/2012 - Công Ty C&T. (Download)
     Kinh Doanh BĐS
-:- Cong Ty CP Xay Dung va Kinh Doanh Vat Tu -:- CNT -:-

Công Ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Vật Tư (C&T)
Địa Chỉ: Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Điện Thoại: (84 08) 3829 5488 – 3829 5604 ; Fax: (84 08) 3821 1096
Email: cnt@cnt.com.vn - info@cnt.com.vn
 Website: www.cnt.com.vn © Bản quyền thuộc về Công Ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (C&T).